Wizja.ERP pozwala sprawnie zarządzać gospodarką magazynową

Platforma Wizja.ERP spełnia indywidualne wymogi firmy

Dzięki otwartej na modyfikacje budowie oraz dużemu doświadczeniu naszych programistów system Wizja.ERP może być sprawnie dostosowany do specyficznych, często krytycznych z punktu widzenia działalności, rozwiązań i wymogów istniejących w firmach.

Podstawowe funkcjonalności Wizja.ERP

Zarządzanie stanami magazynowymi i definiowanie grup wyrobów
Przechowywanie dodatkowych informacji o produkcie (certyfikaty, instrukcje, itp.)
Ewidencjonowanie stanów magazynowych (ilość, wartość, lokalizacja)
Obsługa wielu rozproszonych magazynów również wirtualnych
Zastosowanie wyceny FIFO, na podstawie ceny średnio-ważonej
Przeliczanie jednostek miar (definiowane opakowania zbiorcze)
Integracja z bilansowaniem potrzeb materiałowych (MRP I), minimalnymi stanami logistycznymi
Pełna rejestracja obrotów magazynowych przy pomocy predefiniowanych dokumentów magazynowych
Obsługa inwentaryzacji magazynu

Dodatkowe funkcjonalności Wizja.ERP

Obsługa magazynów wysokiego składowania z regałami przesuwnymi
Definiowanie produktów na podstawie nr seryjnych, partii i itp.
Wykorzystanie czytników kodów kreskowych
Dostosowanie dokumentów dotyczących obrotów towarowych do wymagań Unii Europejskiej i wewnątrz unijnego handlu
Tworzenie i wydruk etykiet towarów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
360 tys.+ tys.+

Wykonanych kalkulacji

380 tys.+ tys.+

Produktów na magazynie

635 tys.+ tys.+

Zleceń produkcji

systemy@wizja.net Dział wsparcia: +48 33 496 30 03