System Wizja.CRM to kompleksowe rozwiązanie, które spełni Twoje wymagania

Nowoczesne rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami

Wizja.CRM może być wdrażana samodzielnie lub jako moduł systemu zintegrowanego Wizja.ERP. Dzięki dużym możliwościom dostosowania oraz uniwersalności istniejących elementów potrafi doskonale sprostać oczekiwaniom klientów. Pozwala na tworzenie rozbudowanych relacji pomiędzy obiektami oraz zaawansowane procedury projektowane indywidualnie dla każdego klienta.

Wizja.CRM - wiele funkcjonalności w jednym miejscu

Zarządzanie bazą danych klientów
Zarządzanie zadaniami pracowników
Rejestracja kontaktów z klientami
Zarządzanie osobami
Zarządzanie projektami
Ofertowanie klientów
Rejestracja zamówień klientów
Integracja z urządzeniami mobilnymi
Integracja z systemami zewnętrznymi

Każda funkcjonalność systemu Wizja.CRM posiada specjalistyczne rozwiązania

Kontakty
 • dowolne informacje zbierane przy kontaktach,

 • współpraca z centralą telefoniczną (wybieranie numerów czy automatyczne otwieranie formularzy kontaktu w przypadku odbieranej rozmowy),

 • rejestracja kontaktów z urządzeń mobilnych takich jak palmtopy czy telefony,

 • automatyczne rejestrowanie faxów we współpracy z fax serwerem,

 • wysyłanie mailingu bezpośrednio z systemu,

 • wysyłanie SMS ów informujących o różnych zdarzeniach w systemie.
Kontrahenci
 • relacje z osobami (pracownicy firmy, współpracownicy),

 • powiązania z innymi obiektami (osoby, kontakty, zadania, projekty, umowy, dokumenty),

 • dane finansowo-księgowe, windykacja,

 • obsługa klienta (opiekunowie),

 • dane teleadresowe,

 • dane statystyczne,

 • historia wszelkich zmian.
Zadania
 • przeglądanie swoich zadań w toku, na określony dzień, zleconych zadań, stanu zaawansowania itp.,

 • powiadomienia w formie dymka Windows nawet w przypadku zamknięcia systemu,

 • ewidencjonowanie rzeczywistego czasu nad zadaniem przez pracownika,

 • określanie parametrów powtarzania cyklicznego zadania,

 • określanie dowolnych powiązań między zadaniami.
Projekty
 • rejestrowanie i rozliczanie szczegółowych kosztów projektu w rozbiciu na miejsca powstawania kosztów (koszty zadań, koszty wewnętrzne, zewnętrzne, stawki godzinowe, itp.),

 • podgląd projektu w formie wykresów drzewiastych oraz wykresów Gantt'a,

 • wiązanie projektów z zamówieniami, zleceniami produkcyjnymi itp.,

 • weryfikacja jakości zadań wchodzących w skład projektu.
360 tys.+ tys.+

Wykonanych kalkulacji

1 mln+ mln+

Kontaktów i zadań

3 mln+ mln+

Wystawionych dokumentów

systemy@wizja.net Dział wsparcia: +48 33 496 30 03