Wizja.ERP kompleksowo wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Wizja.ERP jest dostosowana do Twoich potrzeb

Nasza platforma pozwala na zastosowanie nietypowych rozwiązań charakterystycznych dla konkretnego odbiorcy. Ponadto Moduł Kadr oraz Moduł Płac są na bieżąco wspierane, wszelkie zmiany przepisów pociągają za sobą aktualizację danych aplikacji do obowiązującego prawodawstwa.

Moduł Kadr

Pozwala na:

 • archiwizowanie byłych pracowników umożliwiając ich szybką reaktywację,
 • automatyczne powiadomienia o wymaganych badaniach i szkoleniach,
 • automatyzację ewidencji, rozliczanie i planowania urlopów,
 • generowanie świadectw pracy oraz różnych zaświadczeń,
 • kompleksowe prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • współpracę z systemami rejestracji czasu pracy,
 • prowadzenie pełnej ewidencji danych osobowych,
 • zapis dokumentów związanych z pracownikiem,
 • planowanie i ewidencja szkoleń pracowników,
 • ewidencję i rozliczenie czasu pracy,
 • definiowanie zestawień i analiz,
 • rejestrację zmian osobowych.
Moduł Płac

Umożliwia:

 • automatyczne dekretacja listy płac w systemie finansowo-księgowym,
 • generowanie przelewów na wynagrodzenia,
 • raporty do narodowego funduszu zdrowia,
 • współpraca z programem płatnik,
 • sprawozdawczość ZUS, GUS,
 • rozliczenie wynagrodzeń.
1700+ +

Użytkowników systemów biznesowych

350 tys.+ tys.+

Wprowadzonych dokumentów

1 mln+ mln+

Kontaktów i zadań

systemy@wizja.net Dział wsparcia: +48 33 496 30 03