Wizja.ERP stanowi kompleksowe rozwiązanie wspomagające zarządzanie w zakresie finansów i księgowości

Wizja.ERP spełnia wszystkie wymogi prawne i formalne

Moduł finansowo-księgowy platformy Wizja.ERP jest w pełni zgodny z wymogami prawnymi i formalnymi dotyczącymi rachunkowości, zarówno w prawie polskim jak i obowiązującym w Unii Europejskiej. Istnieje możliwość dostosowania funkcjonalności do konkretnych wymagań Państwa firmy oraz importowanie danych z innych systemów finansowo-księgowych.

Podstawowe funkcjonalności Wizja.ERP

Rejestracja dowodów księgowych i wydruki rejestrów VAT
Możliwość raportowania zapisów i sald na kontach
Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
Tworzenie elastycznych raportów na podstawie obrotów i sald poszczególnych kont (bilans, rachunek zysków i strat, f-01, rachunek przepływów pieniężnych, raporty indywidualne)
Zakładanie planu kont z możliwością tworzenia analiz na podstawie innych kartotek w systemie (firm, towarów, grup towarowych, itd.)
Prowadzenie dziennika głównego i definiowanych dzienników cząstkowych

Pozostałe funkcjonalności modułu finansowo-księgowego

Ewidencja środków trwałych, automatyczne naliczanie amortyzacji
Tworzenie wzorców księgowań
Automatyczne dekretowanie dokumentów magazynowych, faktur, raportów kasowych i wyciągów bankowych
Prowadzenie walutowych rachunków bankowych w powiązaniu z dekretacją na kontach w PLN
360 tys.+ tys.+

Wykonanych kalkulacji

2 mln+ mln+

Wystawionych faktur

3 mln+ mln+

Wystawionych dokumentów

systemy@wizja.net Dział wsparcia: +48 33 496 30 03