prośba o kontakt poczta.wizja.net

Magazyny

erp magazyn System Wizja.ERP pozwala na korzystanie w pełni z możliwości jakie dają współczesne moduły do zarządzania gospodarką magazynową. Jednocześnie pozwala na dostosowanie poziomu funkcjonalności do indywidualnych wymogów.

Funkcjonalność podstawowa:

 

Funkcjonalność dodatkowa:Dzięki otwartej na modyfikacje budowie oraz dużym doświadczeniu naszych programistów
system Wizja.ERP może byś sprawnie dostosowany do specyficznych, często krytycznych
z punktu widzenia działalności, rozwiązań istniejących w Państwa firmach. dowiedz się więcej