prośba o kontakt poczta.wizja.net

Kadry Płace

System Wizja.ERP pozwala na kompleksowe wspomaganie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Pozwala również na zastosowanie nietypowych rozwiązań charakterystycznych dla konkretnego odbiorcy.

Moduł kadry obejmuje:

 

Moduł Płace obejmuje:


Oba moduły są na bieżąco wspierane, wszelkie zmiany przepisów pociągają za sobą aktualizację danych aplikacji do obowiązującego prawodawstwa. dowiedz się więcej