Mocne Strony

Istnieje bardzo wiele Systemów ERP. Różnią się bardzo wieloma podsystemami. Wiele z nich jest wspólną wypadkową wcześniejszych wdrożeń i niestety nie posiada odpowiednich danych dostosowanych do specyfiki każdej firmy. Najważniejszą cechą, którą posiada system Wizja.ERP/CRM to możliwość płynnej definicji informacji o kliencie w postaci definiowalnych słowników, pól strukturalnych i drzewiastych, formularzy, list, paneli oraz dowolnych akcji. Dostęp do systemu ograniczony jest wieloma uprawnieniami.

Kolejny bardzo ważny element specyficzny dla systemu Wizja.CRM jest otwartość na technologie przenośne, takie jak komputery przenośne palmtop oraz telefony komórkowe. Odpowiednia wersja systemu w postaci strony internetowej pozwala na dostęp do danych nie tylko w środowisku intranetowym, lecz również ekstranetowym lub internetowym.

Klient ma pewność, że każda informacja jest wprowadzana jednokrotnie. Pozwala to na oszczędność czasu oraz zasobów organizacji. Jednocześnie system posiada wiele ułatwień i automatyzacji czynności powtarzających się, które wymagają dużych nakładów niepotrzebnej pracy.

Klient używający systemu Wizja.CRM/ERM ma pewność, że na żadnym etapie rozwoju nie zostanie ograniczony przez możliwości systemu. System jest rozbudowany i pozwala na dowolne rozszerzanie systemu o nowe funkcjonalności.