Magazyny

System Wizja.ERP pozwala na korzystanie w pełni z możliwości jakie dają współczesne moduły do zarządzania gospodarką magazynową. Jednocześnie pozwala na dostosowanie poziomu funkcjonalności do indywidualnych wymogów.

Funkcjonalność podstawowa:

 • Zarządzanie stanami magazynowymi.
 • Obsługa wielu rozproszonych magazynów również wirtualnych.
 • Ewidencjonowanie stanów magazynowych (ilość, wartość, lokalizacja).
 • Przechowywanie dodatkowych informacji o produkcie (certyfikaty, instrukcje, itp.).
 • Definiowanie grup wyrobów.
 • Zastosowanie wyceny FIFO, na podstawie ceny średnio ważonej.
 • Pełna rejestracja obrotów magazynowych przy pomocy pre definiowanych dokumentów magazynowych.
 • Przeliczanie jednostek miar (definiowane opakowania zbiorcze).
 • Obsługa inwentaryzacji magazynu.
 • Integracja z bilansowaniem potrzeb materiałowych (MRP I), minimalnymi stanami logistycznymi.

 

Funkcjonalność dodatkowa:

 • Wykorzystanie czytników kodów kreskowych.
 • Definiowanie produktów na podstawie nr seryjnych, partii i itp.
 • Obsługa magazynów wysokiego składowania z regałami przesuwnymi.
 • Tworzenie i wydruk etykiet towarów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Dostosowanie dokumentów dotyczących obrotów towarowych do wymagań
  Unii Europejskiej i wewnątrz unijnego handlu.Dzięki otwartej na modyfikacje budowie oraz dużym doświadczeniu naszych programistów
system Wizja.ERP może byś sprawnie dostosowany do specyficznych, często krytycznych
z punktu widzenia działalności, rozwiązań istniejących w Państwa firmach. dowiedz się więcej

erp magazyn