Kadry Płace

System Wizja.ERP pozwala na kompleksowe wspomaganie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Pozwala również na zastosowanie nietypowych rozwiązań charakterystycznych dla konkretnego odbiorcy.

Moduł kadry obejmuje:

 • Prowadzenie pełnej ewidencji danych osobowych.
 • Rejestrację zmian osobowych.
 • Zapis dokumentów związanych z pracownikiem.
 • Ewidencję i rozliczenie czasu pracy.
 • Współpracę z systemami rejestracji czasu pracy.
 • Automatyzację ewidencji, rozliczanie i planowania urlopów.
 • Generowanie świadectw pracy oraz różnych zaświadczeń.
 • Archiwizowanie byłych pracowników umożliwiając ich szybką reaktywację.
 • Planowanie i ewidencja szkoleń pracowników.
 • Automatyczne powiadomienia o wymaganych badaniach i szkoleniach.
 • Definiowanie zestawień i analiz.
 • Kompleksowe prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej.

 

Moduł Płace obejmuje:

 • Rozliczenie wynagrodzeń.
 • Automatyczne dekretacja listy płac w systemie finansowo-księgowym.
 • Generowanie przelewów na wynagrodzenia.
 • Współpraca z programem płatnik.
 • Raporty do narodowego funduszu zdrowia.
 • Sprawozdawczość ZUS, GUS.


Oba moduły są na bieżąco wspierane, wszelkie zmiany przepisów pociągają za sobą aktualizację danych aplikacji do obowiązującego prawodawstwa. dowiedz się więcej