Finanse Księgowość

Moduł finansowo-księgowy systemy Wizja.ERP stanowi kompleksowe rozwiązanie wspomagające zarządzanie w zakresie finansów i księgowości. Jest on w pełni zgodny z wymogami prawnymi i formalnymi dotyczącymi rachunkowości zarówno w prawie polskim jak i obowiązującym w Unii Europejskiej.

Funkcjonalność podstawowa:

 • Prowadzenie dziennika głównego i definiowalnych dzienników cząstkowych.
 • Zakładanie planu kont z możliwością tworzenia analiz na podstawie innych kartotek w systemie (firm, towarów, grup towarowych, itd.).
 • Rejestrację dowodów księgowych.
 • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami.
 • Wydruki rejestrów VAT.
 • Możliwość raportowania zapisów i sald na kontach.
 • Tworzenie elastycznych raportów na podstawie obrotów i sald poszczególnych kont (bilans, rachunek zysków i strat, f-01, rachunek przepływów pieniężnych, raporty indywidualne).

 

Funkcjonalność dodatkowa:

 • Automatyczne dekretowanie dokumentów magazynowych, faktur, raportów kasowych i wyciągów bankowych.
 • Tworzenie wzorców księgowań.
 • Prowadzenie walutowych rachunków bankowych w powiązaniu z dekretacją na kontach w pln.
 • Ewidencja środków trwałych, automatyczne naliczanie amortyzacji.Istnieje możliwość dostosowania funkcjonalności do konkretnych wymagań Państwa firmy oraz importowanie danych z innych systemów finansowo-księgowych. dowiedz się więcej

Finanse i księgowość